ELVIS NIGHT!!!

When:
22 April 2017 @ 19:00 – 22:00
2017-04-22T19:00:00+01:00
2017-04-22T22:00:00+01:00

Braf di cael dweud bod “Elvis yn ôl yn yr adeilad!” ar yr 22ain o Ebrill am 7.00 y.h. yn y Neuadd Goffa. Dewch draw am noson ffantastig o adloniant gan y dyn ei hun … Wynne Roberts aka Elvis! Yn dilyn llwyddiant y Noson Elvis diwethaf mae’n ôl ac yn barod am Noson Aloha Mynydd. Rhaid i mi ddweud gafodd llawer ohonom noson anhygoel tro diwethaf! Pris y tocynnau yw £7.50 (sydd yn cynnwys sleisen o Pizza) gyda digon o ddiodydd a byrbrydau ar gael!  👑 👑 👑

It’s nice to be able to say that “Elvis is back in the building!” on the 22nd April at 7.00 p.m. at the Memorial Hall. Come along for a fantastic night of entertainment from the man himself … Wynne Roberts aka Elvis! Following the success of the last Elvis Night he’s back and ready for a Mynydd Aloha Night. I have to say quite a few of us had the most amazing night last time! Tickets are £7.50 (including a slice of Pizza) with plenty of drinks and snacks available!

Tickets: Karen- 0752773697

Anne- 01248 605437

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.