Trefnu Blodau

Mae’r Clwb eiddgar yma yn cyfarfod yn y Neuadd Goffa ar y trydydd Nos Lun yn y Mis. Themau y Mis diwethaf oedd gwneud basgedi o flodau yn cynwys rhosod, carnations a gerbevas. Mae’r syiw yn amlwg rwan at fodau’r Haf. Mae croeso I aelodau newydd I ymuno. Buasai
Theta yn faich iawn o’ch gweld.