Logi

Sesiynnau:

 • Bore (9am-12pm)
 • Prynhawn (1pm-5pm)
 • Gyda’r nos (6pm-10pm)
 • Diwrnod (9am-6pm)

Rheolau:

 • Pan yn cyrraedd yr adeilad rhaid i’r llogwr nodi safleoedd y larymau, diffoddwyr ac allanfeydd tan. Dylid cadw’r allanfeydd tan yn glir pob amser.
 • Ni chaniateir ysmygu yn yr adeilad. Cyfrifoldeb y llogwr yw sicrhau bod pawb yn cadw at y rheol hwn.
 • Ni chaniateir diodydd alcohol o unrhyw fath yn y Neuadd Goffa heb ganiatad y Pwyllgor Rheoli.
 • Pan yn llogi’r Neuadd dylech sicrhau bod amser gennych i baratoi a chlirio’r adeilad.
 • Rhaid i’r sawl sy’n arwyddo’r ffurflen hon fod dros 18 oed.
 • Y llogwr sy’n gyfrifol am gyflenwi sachau sbwriel, cadachau golchi a sychu llestri.
 • Y llogwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl ddodrefn ac unrhyw offer arall a ddefnyddir yn cael eu cadw yn eu llefydd priodol.
 • Dylid cymryd gofal arbennig o’r llawr newydd. Ni chaniateir esgidiau pêl droed yn y Neuadd. Dylai dodrefn ac offer trymion gael eu cario ac nid eu llusgo dros y llawr. Os collir hylif o unrhyw fath ar y llawr dylid sicrhau ei fod yn cael ei sychu ar unwaith. Dim gemau pêl.
 • Rhaid ysgubo’r lloriau’n lan ar ddiwedd pob sesiwn a sicrhau bod y gegin a’r llestri’n lan os defnyddir hwy.
 • Dylid gadael yr holl gyfleuterau’n lan ac yn eu cyflwr gwreiddiol. Bydd y llogwr/llogwyr yn gyfrifol am ad-dalu unrhyw ddifrod a achosir.
 • Mae arwyddo’r ffurflen hon yn golygu bod y llogwr/llogwyr yn cytuno i gadw at y rheolau hyn.