Eglwys

St Mair's church

Pob Mis

Diwrnod Amser Digwyddiad
Dydd Iau cyntaf 14:00 Panad a sgwrs
Ail Dydd Mawrth 14:00 Prynhawn crefft
Ail Nos Wener 18:30 Cymdeithas y plant
Trydydd Nos Wener 19:00 Cymdeithas
Sul cyntaf 10:00 Ysgol Sul