Côr

Lleisiau’r Mynydd

Mae’r Lleisiau yn mwynhau ychydig o oriau pob Nos Lun yn yr Eglwys am 7yh. Mae rhai yn dweud fod ymarfer yn perffeithio ac mae hynny a brwdfrydedd y côr yn sicr yn cael effaith. Mae trefniadau ar gyfer cyngerdd ddiwedd y fiwyddyn. Os hoffech ymuno mae croeso I chwi.

Gofynnwn I’r aelodau dalu £l y noson I helpu gyda’r costau.